Acid 240 Hybrid Youth 400

Cube Acid 240 Hybrid Youth 400

Modell 2020

  1.799,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Touring Hybrid ONE 400

Cube Touring Hybrid ONE 400

Modell 2021

  2.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid ONE 500

Cube Reaction Hybrid ONE 500

Modell 2019

  2.099,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Town RT Hybrid Pro 500

Cube Town RT Hybrid Pro 500

Modell 2021

  2.449,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Town RT Hybrid Pro 500

Cube Town RT Hybrid Pro 500

Modell 2021

  2.449,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Compact Hybrid

Cube Compact Hybrid

Modell 2021

  2.549,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid ONE 625

Cube Reaction Hybrid ONE 625

Modell 2021

  2.549,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid Pro

Cube Reaction Hybrid Pro

Modell 2021

  ab 2.549,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Touring Hybrid Pro

Cube Touring Hybrid Pro

Modell 2021

  ab 2.549,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Touring Hybrid Pro 500

Cube Touring Hybrid Pro 500

Modell 2021

  2.549,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid Pro 500

Cube Reaction Hybrid Pro 500

Modell 2021

  2.549,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Cross Hybrid Pro 625 Allroad

Cube Cross Hybrid Pro 625 Allroad

Modell 2021

  2.849,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Cross Hybrid Pro 625 Allroad

Cube Cross Hybrid Pro 625 Allroad

Modell 2021

  2.849,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Cross Hybrid Pro 625 Allroad

Cube Cross Hybrid Pro 625 Allroad

Modell 2021

  2.849,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid Pro 625 29 Allroad

Cube Reaction Hybrid Pro 625 29 Allroad

Modell 2021

  2.849,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid Pro 625 29 Allroad

Cube Reaction Hybrid Pro 625 29 Allroad

Modell 2021

  2.849,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Nuride Hybrid Pro 625 Allroad

Cube Nuride Hybrid Pro 625 Allroad

Modell 2021

  2.849,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Nuride Hybrid Pro 625 Allroad

Cube Nuride Hybrid Pro 625 Allroad

Modell 2021

  2.849,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid Race 625 29

Cube Reaction Hybrid Race 625 29

Modell 2021

  3.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid Race 625 29

Cube Reaction Hybrid Race 625 29

Modell 2021

  3.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Kathmandu Hybrid Pro 625

Cube Kathmandu Hybrid Pro 625

Modell 2021

  3.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Town Sport Hybrid EXC 500

Cube Town Sport Hybrid EXC 500

Modell 2021

  3.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Town Sport Hybrid EXC 500

Cube Town Sport Hybrid EXC 500

Modell 2021

  3.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Kathmandu Hybrid Pro 625

Cube Kathmandu Hybrid Pro 625

Modell 2021

  3.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Kathmandu Hybrid Pro 625

Cube Kathmandu Hybrid Pro 625

Modell 2021

  3.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Cross Hybrid Race 625 Allroad

Cube Cross Hybrid Race 625 Allroad

Modell 2021

  3.249,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid SL 625 29

Cube Reaction Hybrid SL 625 29

Modell 2021

  3.449,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid SL 625 29

Cube Reaction Hybrid SL 625 29

Modell 2021

  3.449,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Reaction Hybrid SL 625 29

Cube Reaction Hybrid SL 625 29

Modell 2021

  3.449,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Stereo Hybrid 120 Pro 625

Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625

Modell 2021

  3.549,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Kathmandu Hybrid SL 625

Cube Kathmandu Hybrid SL 625

Modell 2021

  3.649,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Stereo Hybrid 140 HPC Race 625

Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625

Modell 2020

  3.999,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Stereo Hybrid 140 HPC Race 625

Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625

Modell 2021

  4.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Stereo Hybrid 120 Race 625

Cube Stereo Hybrid 120 Race 625

Modell 2021

  4.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Stereo Hybrid 140 HPC Race 625

Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625

Modell 2021

  4.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Stereo Hybrid 140 HPC Race 625

Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625

Modell 2021

  4.049,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Stereo Hybrid 160 HPC SL 625 27.5

Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 625 27.5

Modell 2020

  4.199,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Stereo Hybrid 160 HPC SL 625 27.5

Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 625 27.5

Modell 2021

  4.449,00€*


Angebot anzeigen

*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten